Projekty: Projekt Światłowodowy system precyzyjnego, rozłożonego pomiaru temperatury w komorze silnika oraz w przedziale akumulatorów pojazdów transportu zbiorowego podnoszący poziom bezpieczeństwa

ue ncbr

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Projekt: Światłowodowy system precyzyjnego, rozłożonego pomiaru temperatury w komorze silnika oraz w przedziale akumulatorów pojazdów transportu zbiorowego podnoszący poziom bezpieczeństwa
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o.o.
Kwota całkowita: 28 021 661,76 zł
Kwota dofinansowania: 21 978 195,58 zł

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z eksploatacją zespołów napędowych pojazdów mechanicznych jest monitorowanie ich temperatury. Zagadnienie to jest też szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo, szczególnie w pojazdach transportu zbiorowego. Ponadto, pożary wynikające z przegrzania silnika niosą ze sobą wysokie koszty napraw oraz wyłączają pojazd z użytku na co najmniej kilka tygodni. Przedmiot projektu to nowatorskie rozwiązanie technologiczne, które pozwoli zarówno użytkownikom, jak i producentom pojazdów na precyzyjne monitorowanie temperatury zespołu napędowego. Pozwoli ono na rozłożony pomiar temperatury bezwzględnej całego zespołu napędowego w jego dowolnym punkcie, umożliwiając pracę w trudnych warunkach, zapewniając bezpieczeństwo i optymalizację pracy zespołu napędowego.

Aparatura

Zapytanie ofertowe nr 2020/07/13/1 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i światłowodowych.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 13.07.2020
Wynik
Data publikacji: 20.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/07/13/2 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury do obróbki szkła.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 13.07.2020
Wynik
Data publikacji: 20.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/07/13/3 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury do wytwarzania światłowodowych siatek Bragga na włóknach mikrostrukturalnych.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 13.07.2020
Wynik
Data publikacji: 20.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/06/16/1 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy modułu do badań urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych. Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 16.06.2020
Wynik
Data publikacji: 04.08.2020

Wynajem długoterminowy modułu do badań urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych.
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 05.06.2020

Przedłużenie szacowania
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 12.06.2020

Wynajem długoterminowy aparatury do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i światłowodowych.
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 06.07.2020

Wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury do wytwarzania światłowodowych siatek Bragga na włóknach mikrostrukturalnych.
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 06.07.2020

Wynajem długoterminowy aparatury do mikroobróbki termomechanicznej światłowodów specjalnych, w tym mikrostrukturalnych.
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 06.07.2020

Materiały
Zatrudnienia

Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/1 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/2 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/3 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Technolog. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/4 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Głowny Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/5 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Głowny Technolog ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019