W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy

poszukujemy nowych pracowników!
seperator
Jesteśmy firmą badawczo-rozwojową i działamy w obszarze zaawansowanych technologii. Szukamy osób zainteresowanych pracą na styku nauki i biznesu.
Image

Masz wykształcenie techniczne,
i od teorii 
wolisz praktykę?

seperator

Jeśli chcesz brać aktywny udział w procesie transferu polskiej technologii do przemysłu i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności to wybierz jedną z wymienionych poniżej ofert pracy, skompletuj wymagane dokumenty i prześlij je do nas:

Inżynier Elektronik
Specjalista ds. obliczeń i analiz numerycznych
Inżynier Innowacji
Specjalista ds. technologii światłowodów

Image

Co zrobić, żeby otrzymać zaproszenie
na rozmowę kwalifikacyjną?

seperator

Samo CV nie wystarczy…
W każdej naszej ofercie pracy umieściliśmy przewidziany dla danego stanowiska: zakres odpowiedzialności, stawiane przed kandydatem wymagania, a także spis dokumentów, które należy do nas dostarczyć, aby rozpocząć proces rekrutacyjny. Przesłanie pojedynczych dokumentów – np. samego CV – na pewno nie będzie skutkowało zaproszeniem na rozmowę.
Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: [email protected] Na ten sam adres prosimy kierować wszystkie pytania dotyczące procesu rekrutacyjnego.

Kogo zatrudniamy?

seperator

Ze względu na specyficzny charakter naszej działalności zatrudniamy, przede wszystkim, osoby posiadające wykształcenie techniczne. Ale nie tylko… Wiele zależy od rodzaju stanowiska oraz wiedzy i umiejętności kandydata. Nie mamy limitu wieku i zdecydowanie stawiamy na osoby otwarte i zaangażowane, które pomogą w realizacji ambitnych celów firmy, ale również same na tym skorzystają.

Image
Image

Praktyki i staże w InPhoTechu

seperator

Mamy także propozycję na studentów oraz absolwentów , którzy nie są jeszcze gotowi do podjęcia samodzielnej pracy. Praktyki i staże w naszej firmie to przede wszystkim możliwość obcowania z wdrażaniem nowoczesnych technologii, sporo nauki ale i pole do popisu dla młodych osób myślących poważnie o swojej karierze zawodowej
Studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz techników zajmujących się przede wszystkim: fotoniką, optoelektroniką, telekomunikacją oraz technologiami światłowodowymi zachęcamy do aplikowania na stanowisko:

Praktykant/stażysta na stanowisku badawczym

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do kontaktu mailowego na adres [email protected]

Informujemy, że administratorem podanych przez kandydatów do pracy danych osobowych jest Brin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 18/639 w Warszawie, kod pocztowy 03-126, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714108, NIP 5242849718, REGON: 369305699
Ponadto, informujemy, że:
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym również danych dotyczących zdrowia oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod wskazanym adresem e-mail: [email protected]. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Podane przez Panią/Pana dane nie będą/będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zrealizowania ww. celu. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu. Kandydatów do pracy prosimy o zamieszczenie w aplikacji pod dokumentem CV następującej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Brin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ceramicznej 18/639 (kod pocztowy: 03-126 Warszawa), w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.”