Nasze Publikacje

Ze względu na charakter naszej działalności aktywnie uczestniczymy w świecie nauki poprzez wyjazdy na konferencje oraz publikowanie materiałów dotyczących naszych rozwiązań w specjalistycznej prasie. Poniżej przedstawiamy wybór najciekawszych naszych prac:

Analysis of phase sensitivity to longitudinal strain in microstructured optical fibers

T. Tenderenda, Ł. Szostkiewicz, T. Stańczyk, B. Bieńkowska, D. Kunicki, M. Murawski, P. Mergo, R. Piramidowicz, T. Nasiłowski
Optics Express 25(11):12216
May 2017

Three fold symmetric microstructured fibers for customized sub-nanosecond supercontinuum generation

Z. Hołdyński, M. Napierała, M. Jóźwik, Ł. Szostkiewicz, P. Mergo, T. Nasiłowski
Optics Communications 393:45-48
Juna 2017

Cross talk analysis in multicore optical fibers by supermode theory

Ł. Szostkiewicz, M. Napierała, A. Mąkowska, A. Pytel, T. Tenderenda, T. Nasiłowski
Optics Letters 41(16):3759
August 2016

Group Polarimetric Pressure Sensitivity of an Elliptical Core Side-Hole Fiber at Telecommunication Wavelengths

J. Sadeghi, H. Latifi, M. Murawski, F. Mirkhosravi, T. Nasiłowski, P. Mergo, K. Poturaj
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 22(2)
June 2015

Hole-assisted multicore optical fiber for next generation telecom transmission systems

A. Mąkowska, M. Szymański, Ł. Szostkiewicz, T. Tenderenda, M. Napierała, M. Murawski, Z. Hołdyński, Ł. Ostrowski, P. Mergo, K. Poturaj, M. Makara, M. Słowikowski, K. Pawlik, T. Stańczyk, K. Stępień, K. Wysokiński, M. Broczkowska, T. Nasiłowski
Applied Physics Letters 105(8):081106-081106-4
August 2014

Fiber Bragg gratings in hole-assisted multicore fiber for space division multiplexing

K. Stępień, M. Słowikowski, T. Tenderenda, M. Murawski, M. Szymański, Ł. Szostkiewicz, M. Becker, M. Rothhardt, H. Bartelt, P. Mergo, L. Jaroszewicz, T. Nasiłowski
Optics Letters 39(12):3571-3574
June 2014

Analysis of the air holes' geometry influence on longitudinal strain sensitivity of microstructured fiber Bragg gratings

T. Tenderenda, K. Stępień, Ł. Szostkiewicz, M. Murawski, M. Szymański, M. Becker, M. Rothhardt, H. Bartelt, P. Mergo, K. Poturaj, K. Skorupski, P. Marc, L. Jaroszewicz, T. Nasiłowski
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 9157
June 2014