Projekt „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek” w ramach Działania 1.2 – Projekty badawczo-rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 ue mazowsze ipt

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Działanie 1.2 - Projekty badawczo-rozwojowe
Projekt „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek”
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 5 588 629, 86 PLN
Kwota dofinansowana: 3 440 922,80 PLN

Celem projektu jest opracowanie metody pomiaru wybranych parametrów soczewek oraz wykonanie demonstratora układu działającego w oparciu o te metody.
Główną funkcjonalnością opracowywanego układu będzie szybki, bezkontaktowy pomiar grubości soczewek, w zakresie i z dokładnością odpowiadającym realnym zapotrzebowaniom rynkowym. Układ wyposażony zostanie także w dodatkową funkcjonalność, polegającą na możliwości przeprowadzania pomiarów innych parametrów soczewek oraz na automatyzacji procesu pomiarowego. Tego typu innowacyjne rozwiązanie będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe na zautomatyzowanie procesu kontroli jakości w masowej produkcji soczewek. Żaden z dostępnych na rynku układów nie oferuje takiej możliwości, co przekłada się na bardzo wysoki potencjał wdrożeniowy opracowywanego rozwiązania.

https://www.funduszedlamazowsza.eu/
Szacowania dotyczące projektu
Zapytania dotyczące projektu