Projekty: „NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego”

ue fnp ipt

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 
Program TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Projekt: „NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego” 
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o. oraz Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
Kwota całkowita: 3 499 600, 00 PLN
Kwota dofinansowana: 3 088 042, 00 PLN

Cel projektu: Rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających wybitne doświadczenie.
„Powszechnie mówimy o światłowodach, które są wykorzystywane dla telekomunikacji i są powszechnie produkowane w milionach kilometrów rocznie, natomiast my pracujemy nad specjalnymi światłowodami, które mają inne własności i w inny sposób przewodzą światło niż te standardowe” - wyjaśnia dr inż. Tomasz Nasiłowski, kierownik projektu NODUS.
Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat projektu NODUS w Polskim Radiu:
http://www.polskieradio.pl/7/5347/Artykul/1647625,Polskie-swiatlowody-pozwola-stworzyc-czujniki-nowej-generacji
http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1674116,Nowe-swiatlowody-wielordzeniowe http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
Szacowania dotyczące projektu
Zapytania dotyczące projektu