Projekty: „NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego” - ZAPYTANIA DOT. PROJEKTU

 

ue fnp ipt

Zapytanie ofertowe nr 2020/01/07/1 dotyczące usługi przebadania wpływu promieniowania jonizującego na światłowody specjalne.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dotyczący usługi wykonania audytu projektu
Załacznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osoowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji: 07.01.2020 r.

Wynik
Data publikacji: 20.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2020/01/30/1 dotyczące usługi przebadania wpływu promieniowania jonizującego na światłowody specjalne.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dotyczący usługi wykonania audytu projektu
Załacznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osoowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Wynik
Data publikacji: 19.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2017/10/20/1 na dostawy materiałów do prac badawczych

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Formularz rzeczowy
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
Data publikacji: 20.10.2017 r.

Wynik zapytania ofertowego nr 2017/10/20/1 na dostawy materiałów do prac badawczych.
Informacja o wyniku 
Data publikacji: 02.11.2017 r.