Projekty: Projekt „Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną”

ue ncbr

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”
Projekt „Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną”
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kwota całkowita: 4 063 000,00 zł
Kwota dofinansowana: 3 575 400,00 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wykonywania włókien światłowodowych odpornych na podsłuchy, do zastosowań w bezpiecznych sieciach teleinformatycznych. Opracowywana technologia oparta będzie o wykorzystanie włókien mikrostrukturalnych, wielordzeniowych pozwalających na ochronę, w warstwie fizycznej, danych podczas transmisji.

Opracowana w ramach realizacji projektu technologia, pozwoli na wykonywanie włókien światłowodowych, których budowa zapewni szereg funkcjonalności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Do funkcjonalności tych zaliczyć można między innymi: zabezpieczenie przed „wyciekaniem” światła poza obręb światłowodu, możliwość maskowania przesyłanego sygnału sygnałami fałszywymi czy też możliwość ciągłego monitorowania łącza transmisyjnego w celu identyfikacji prób podsłuchu. Rozwiązanie opracowane w ramach realizacji projektu będzie mogło znaleźć zastosowania w sieciach teleinformatycznych, w których kluczowym aspektem jest zapewnienie bezpiecznej transmisji informacji. Do sieci takich można zaliczyć między innymi sieci wykorzystywane przez banki, instytucje finansowe czy też instytucje rządowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych.

Szacowania dotyczące projektu

Zapytania dotyczące projektu

 

Link do strony produktu