Projekty: Projekt „Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną” - ZAPYTANIA DOT. PROJEKTU

ue ncbr

Aparatura

...

Materiały

Zapytanie ofertowe nr 2019/11/15/1 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie  
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 15.11.2019

Wynik
Data publikacji: 28.11.2019

Zatrudnienie

Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/4 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Kierownika B+R. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.12.2018

Wynik
Data publikacji: 31.12.2018


Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/3 w ramach zakresu działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych - lider. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.12.2018

Wynik
Data publikacji: 31.12.2018


Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/2 w ramach zakresu działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Specjalistów ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.12.2018

Wynik
Data publikacji: 31.12.2018


Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/1 w ramach zakresu działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Młodszych specjalistów ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.12.2018

Wynik
Data publikacji: 31.12.2018


Zapytanie ofertowe nr 2019/10/31/3 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie wymagające naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. uwzględniać - lider. Umowa cywilno-prawna.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie  
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 31.10.2019

Wynik
Data publikacji: 13.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/10/31/2 w ramach zakresu działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-objętych na stanowisku Specjalistów ds. uwzględniać. Umowa cywilno-prawna.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie   
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 31.10.2019

Wynik
Data publikacji: 13.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/10/31/1 w ramach zakresu działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-technicznych na stanowisko Młodszych specjalistów ds. uwzględniać. Umowa cywilno-prawna.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie   
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 31.10.2019

Wynik
Data publikacji: 13.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/3 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych - lider. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy 
Oświadczenie    
Klauzula informacyjna 
Data publikacji: 07.04.2020

Wynik
Data publikacji: 21.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/2 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Specjalistów ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna. Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy 
Oświadczenie    
Klauzula informacyjna 
Data publikacji: 07.04.2020

Wynik
Data publikacji: 21.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/1 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Młodszych specjalistów ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna. Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy 
Oświadczenie    
Klauzula informacyjna 
Data publikacji: 07.04.2020

Wynik
Data publikacji: 21.04.2020

Usługi

Zapytanie ofertowe nr 2019/11/15/2 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznego modułu do mikroobróbek termiczno-mechanicznych światowych urządzeń w tym mikrostrukturalnych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie   
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 15.11.2019

Wynik
Data publikacji: 02.12.2019

Zapytanie ofertowe nr 2019/11/15/3 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistyczny moduł do pomiaru parametrów włókien

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie   
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 15.11.2019

Wynik
Data publikacji: 26.11.2019