Projekty: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku – czujnika interferometrycznego" - ZAPYTANIA DOT. PROJEKTU

 ue parp ipt

 

Zapytanie ofertowe nr 2018/02/27/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „czujnik interferometryczny”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 27.02.2018

I zmiana
Zmiana zapytania ofertowe nr 2018/02/27/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „czujnik interferometryczny”. Treść ogłoszenia nie została w żaden sposób zmieniona. Zmianie uległy jedynie załączniki zamieszczone w bazie konkurencyjności w zakresie oznakowanie dokumentów. W pierwotnej wersji zostały one błędnie oznakowane logiem "Mazowsze serce Polski", dedykowanym dla innego typu projektów, natomiast w obecnej wersji zamiennie wprowadzono prawidłowe logo PARP-u. Zmiana ta w żaden sposób nie wpływa na treść zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 06.03.2018

II zmiana
Zmiana zapytania ofertowe nr 2018/02/27/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „czujnik interferometryczny”. Zmiana z dnia 07.03.2018r wprowadza zapis dodający wymóg co najmniej 1 zgłoszenie w klasie G02B 6/00 (Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa) oraz wymóg przeprowadzenia procedury przed urzędem patentowym Australii. W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 07.03.2018

Wynik
Data publikacji: 20.03.2018

Zapytanie

Przedmiotem zapytania jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „ czujnik interferometryczny".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 02.08.2019

 

I zmiana

Zmieniono oznaczenie numeryczne w tytule zamówienia oraz zaktualizowano datę w pliku "Zapytanie ofertowe" z 2018r na datę 2019r. Powyższe zmiany nie mają wpływu na termin składania ofert, który pozostaje bez zmian.

Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 05.08.2019