Projekty: "IMPULSE - Innowacyjny komponent światłowodowy do zwiększania przepustowości wielomodowych sieci telekomunikacyjnych"

2022 ncbr pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Projekt: IMPULSE - Innowacyjny komponent światłowodowy do zwiększania przepustowości wielomodowych sieci telekomunikacyjnych  Beneficjent: InPhoTech Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie i walidacja nowego produktu – pasywnego komponentu światłowodowego, pozwalającego na zwiększenie przepływności wielomodowych sieci transmisyjnych bez konieczności wymiany okablowania światłowodowego w formie pozwalającej na rynkowe wdrożenie produktu i usług wykorzystujących ten produkt. Zastosowanie opracowanego komponentu umożliwi zmianę charakterystyki działania światłowodu wielomodowego na działanie, które odpowiada działaniu światłowodu jednomodowego.  Ze względu na ponowne wykorzystanie istniejącej infrastruktury pasywnej rozwiązanie wpisuje się również w strategię gospodarki o obiegu zamkniętym i światowe trendy ekologiczne.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

  • WYNAJMY
  • MATERIAŁY
  • ZATRUDNIENIA
 
 
ZATRUDNIENIA

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/27/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 27.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 07.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/27/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 27.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 07.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/27/3 – Starszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 27.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 07.02.2023 r.