Projekty: "Opracowanie technologii wytwarzania światłowodów specjalnych w oparciu o innowacyjny proces wysokoobjętościowego osadzania szkła -VAD"

2022 ncbr pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Projekt Opracowanie technologii wytwarzania światłowodów specjalnych w oparciu o innowacyjny proces wysokoobjętościowego osadzania szkła -VAD

Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Celem Projektu jest opracowanie technologii produkcji światłowodów specjalnych ze szkła krzemionkowego w oparciu o innowacyjny proces wysokoobjętościowego osadzania szkła, co stanowi znaczące ulepszenie metod produkcji stosowanych obecnie w spółce InPhoTech i spółkach należących do grupy kapitałowej InPhoTech.
Wdrożenie umożliwi redukcję kosztów, poprawę jakości oferowanych produktów, obniżenie ich cen oraz wprowadzenie światłowodów specjalnych do zastosowań telekomunikacyjnych i czujnikowych.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

  • WYNAJMY
  • MATERIAŁY
  • ZATRUDNIENIA
 
WYNAJMY

Zapytanie ofertowe nr 2022/11/24/1 - wynajem długoterminowy aparatury naukowo badawczej do wytwarzania preform światłowodowych metodami zewnętrznego osadzania.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 - Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 24.11.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 13.01.2023 r.

MATERIAŁY

Zapytanie ofertowe nr 2022/11/24/2- zakup materiałów  do badań i prac rozwojowych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 - Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 24.11.2022 r.

ZATRUDNIENIA

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/26/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 26.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 06.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/26/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 26.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 06.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/26/3 – Starszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 26.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 06.02.2023 r.