Projekt: Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu

ue ncbr

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Projekt: Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu
Beneficjent: InPhoTech sp. z o.o., UMCS, PAN
Kwota całkowita: 7 946 585,20 zł
Kwota dofinansowania: 7 450 915,10 zł

Celem projektu jest stworzenie i weryfikacja technologii pomiaru temperatury gruntu za pomocą dedykowanego urządzenia, składającego się z interrogatora optycznego oraz światłowodu specjalnego jako elementu czujnikowego. Innowacyjny projekt włókna światłowodowego pozwoli uzyskać lepszą charakterystykę czułości na temperaturę oraz zwiększy pewność pomiaru. Planowane urządzenie znajdzie zastosowanie w badaniach zmian klimatycznych i stanu gruntu prowadzonych przez instytucje naukowo-badawcze oraz instytuty meteorologiczne – po raz pierwszy dostępne bieżące, wysokorozdzielcze dane o temperaturze gruntu, w tym wiecznej zmarzliny, umożliwią tworzenie dokładniejszych modeli zmian klimatycznych i degradacji obszarów uprawnych. Innymi przewidywanymi klientami na system obszarowego monitorowania warunków glebowych są producenci rolni, wdrażający metody rolnictwa precyzyjnego i niskoemisyjnego – dane dostarczane przez system pozwolą istotnie zoptymalizować proces uprawy roślin, zautomatyzować część prac oraz co najmniej zredukować niepożądane oddziaływania środków ochrony roślin.

 

Zatrudnienia:

Zapytanie ofertowe nr 2020//12/22/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2020 r.
Wynik
Data publikacji: 31.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020//12/22/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2020 r.
Wynik
Data publikacji: 31.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020//12/22/3 - Starszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2020 r.
Wynik
Data publikacji: 31.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 2021/03/23/1 - dostawa materiałów mechanicznych, optoelektronicznych i substratów do opracowania zabezpieczeń czujników światłowodowych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 23.03.2021 r.

Materiały:

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu materiałów do realizacji projektu zapraszamy do składania ofert cenowych:
Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 24.02.2021