Projekt: Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu

ue ncbr

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Projekt: Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu
Beneficjent: InPhoTech sp. z o.o., UMCS, PAN
Kwota całkowita: 7 946 585,20 zł
Kwota dofinansowania: 7 450 915,10 zł

Celem projektu jest stworzenie i weryfikacja technologii pomiaru temperatury gruntu za pomocą dedykowanego urządzenia, składającego się z interrogatora optycznego oraz światłowodu specjalnego jako elementu czujnikowego. Innowacyjny projekt włókna światłowodowego pozwoli uzyskać lepszą charakterystykę czułości na temperaturę oraz zwiększy pewność pomiaru. Planowane urządzenie znajdzie zastosowanie w badaniach zmian klimatycznych i stanu gruntu prowadzonych przez instytucje naukowo-badawcze oraz instytuty meteorologiczne – po raz pierwszy dostępne bieżące, wysokorozdzielcze dane o temperaturze gruntu, w tym wiecznej zmarzliny, umożliwią tworzenie dokładniejszych modeli zmian klimatycznych i degradacji obszarów uprawnych. Innymi przewidywanymi klientami na system obszarowego monitorowania warunków glebowych są producenci rolni, wdrażający metody rolnictwa precyzyjnego i niskoemisyjnego – dane dostarczane przez system pozwolą istotnie zoptymalizować proces uprawy roślin, zautomatyzować część prac oraz co najmniej zredukować niepożądane oddziaływania środków ochrony roślin.

 

Zatrudnienia:

Zapytanie ofertowe nr 2020//12/22/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2020 r.
Wynik
Data publikacji: 31.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020//12/22/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2020 r.
Wynik
Data publikacji: 31.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020//12/22/3 - Starszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2020 r.
Wynik
Data publikacji: 31.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 2021/06/25/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 06.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/06/25/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 06.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/06/25/3 - Starszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 06.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/10/13/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 13.10.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 21.10.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/10/13/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 13.10.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 21.10.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/10/13/3 - Starszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 13.10.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 21.10.2021

Materiały:

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu materiałów do realizacji projektu zapraszamy do składania ofert cenowych:
Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 24.02.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/03/23/1 - dostawa materiałów mechanicznych, optoelektronicznych i substratów do opracowania zabezpieczeń czujników światłowodowych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 23.03.2021 r.

Przedłużenie: Informujemy, że czas na składanie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2021/03/23/1 został przedłużony do dnia 30.04.2021 r.
Zapytanie ofertowe
Data publikacji ogłoszenia: 23.04.2021 r.
Wynik
Data publikacji: 05.05.2021 r.

WYNAJMY:

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego wynajmu modułu do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i światłowodowych do realizacji projektu zapraszamy do składania ofert cenowych:
Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 19.07.2021
Przedłużenie: czas na nadsyłanie propozycji wyceny wynajmu aparatury został przedłużony do godz.12:00 w dniu 03.08.2021 r.
Data publikacji: 27.07.2021

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego wynajmu modułu do wykonywania światłowodowych siatek Bragga na włóknach specjalnych do realizacji projektu zapraszamy do składania ofert cenowych:
Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 19.07.2021
Przedłużenie: czas na nadsyłanie propozycji wyceny wynajmu aparatury został przedłużony do godz.12:00 w dniu 03.08.2021 r.
Data publikacji: 27.07.2021

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego wynajmu modułu do testów starzeniowych i klimatycznych do realizacji projektu zapraszamy do składania ofert cenowych:
Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 19.07.2021
Przedłużenie: czas na nadsyłanie propozycji wyceny wynajmu aparatury został przedłużony do godz.12:00 w dniu 03.08.2021 r.
Data publikacji: 27.07.2021

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego wynajmu modułu do termicznomechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych do realizacji projektu zapraszamy do składania ofert cenowych:
Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 19.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/07/29/1 - wynajem długoterminowy modułu do termicznomechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 29.07.2021 r.
Wynik
Data publikacji: 09.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/08/04/1 - wynajem długoterminowy modułu do wykonywania światłowodowych siatek Bragga na włóknach specjalnych.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 04.08.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 13.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/08/05/1 - wynajem długoterminowy modułu do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i światłowodowych.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 05.08.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 16.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/08/05/2 - wynajem długoterminowy modułu do testów starzeniowych i klimatycznych.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 05.08.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 16.08.2021