Projekty: „Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z przesyłem bezprzewodowym uzyskanych danych do systemów informatycznych” – NORMAN w ramach Działania 4.1 – Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny

 ncbr ue fundusze bk

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 
Działanie 4.1 – Poddziałanie 4.1.1
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o. , Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów oraz Maxer

Kwota całkowita: 2 912 825,00    PLN
Kwota dofinansowana: 2 699 760,00 PLN

Szacowania dotyczące projektu

Zapytania ofertowe