Projekty: „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji” - ZAPYTANIA DOT. PROJEKTU

FE POIR poziom pl

Aparatura

Zapytanie ofertowe nr 2019/03/08/1 w ramach ramach działania POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Przedmiotem zamówienia jest moduł do pomiaru parametrów rozłożonych światłowodów specjalnych jedno i wielordzeniowych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Wzór raportu
Data publikacji: 8.03.2019

Wynik
Data publikacji: 12.04.2019

 

Zapytanie ofertowe nr 2019/04/19/1 w ramach działania POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do opracowywania i charakteryzacji chemicznej światłowodów specjalnych i elementów światłowodowych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Wzór raportu
Data publikacji 19.04.2019

Wynik
Data publikacji: 22.05.2019

Zapytanie ofertowe nr 2020/01/14/1 - Stanowisko elektroniczne do analizy długookresowych oraz impulsowych sygnałów elektronicznych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji 14.01.2020

Wynik
Data publikacji: 17.02.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/01/31/1 - Moduł do termiczno - mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i elementów światłowodowych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji 31.01.2020
Informacja: Postępowanie zostało przedłużone do dnia 09.03.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Data publikacji 02.03.2020

Wynik
Data publikacji: 11.03.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/03/10/1 - Moduł do wprowadzania zmian modulacji współczynnika załamania propagowanych modów w światłowodach specjalnych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji 10.03.2020

Wynik
Data publikacji: 20.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/03/10/2 - Moduł do pomiaru dyspersji modowej światłowodów specjalnych o silnej i słabej separacji pomiędzy rdzeniami.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji 10.03.2020

Wynik
Data publikacji: 17.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/03/11/1 - Moduł do pomiaru podstawowych parametrów światłowodów specjalnych (jedno / wielordzeniowych; o bardzo małym / dużym polu modu).

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji 11.03.2020

Wynik
Data publikacji: 20.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/03/11/2 - Stanowisko badawcze starzeniowo - demonstracyjne do badania elementów i urządzeń fotonicznych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji 11.03.2020

Wynik
Data publikacji: 21.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/03/17/1 - Stanowisko badawcze obliczeniowo - projektowe, sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji 17.03.2020

Wynik
Data publikacji: 22.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/06/16/1 - Stanowisko elektroniczne do analizy długookresowych oraz impulsowych sygnałów elektronicznych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji 16.06.2020

Wynik
Data publikacji 20.07.2020

Zapytanie ofertowe nr 2022/02/22/1 - wyposażenie multimedialne części wspólnych oraz sal konferencyjnych - pomieszczenia dedykowane działalności badawczorozwojowej w Centrum Badawczo Rozwojowym w Ołtarzewie.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji 22.02.2022

Wynik
Data publikacji 28.04.2022

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/13/1 - wyposażenie multimedialne części wspólnych oraz sal konferencyjnych - pomieszczenia dedykowane działalności badawczorozwojowej w Centrum Badawczo Rozwojowym w Ołtarzewie - anulowane.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji 13.05.2022

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/17/1 - wyposażenie multimedialne części wspólnych oraz sal konferencyjnych - pomieszczenia dedykowane działalności badawczorozwojowej w Centrum Badawczo Rozwojowym w Ołtarzewie.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji 17.05.2022

Wynik
Data publikacji 24.06.2022

Zapytanie ofertowe nr 2022/06/27/1 - wyposażenie multimedialne części wspólnych oraz sal konferencyjnych - pomieszczenia dedykowane działalności badawczo-rozwojowej w Centrum Badawczo Rozwojowym w Ołtarzewie

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji 27.06.2022

Wynik
Data publikacji 11.07.2022

Materiały

...

Zatrudnienie
...