SES 2023:„Monitorując i optymalizując procesy przemysłowe, bez generowania kolejnych odpadów, ratujemy naszą planetę”

W dniach 22-23 maja uczestniczyliśmy w IX edycji Sustainable Economy Summit 2023 – konferencji skierowanej do firm i organizacji wdrażających i realizujących cele zrównoważonego rozwoju. W organizowanym przez Executive Club wydarzeniu jako prelegent w panelu „Zielona cyfryzacja” udział wziął prezes InPhoTech Tomasz Nasiłowski.

„Opracowujemy nowe generacje systemów Internetu Rzeczy (IoT). Nasze systemy, oparte na światłowodach nie tylko przesyłają informacje, ale również mogą wykonywać pomiary temperatury, ciśnienia, naprężeń itd. bez potrzeby używania baterii oraz bez emisji promieniowania elektromagnetycznego. Stanowi to naszą przewagę nad standardowymi systemami IoT. Monitorując i optymalizując różne procesy przemysłowe, bez generowania kolejnych odpadów, ratujemy naszą planetę” – to słowa prezesa Tomasza Nasiłowskiego z wczorajszego panelu „Zielona cyfryzacja”. Panel odbył się w ramach IX edycji Systainable Economy Summit 2023 - konferencji skierowanej do firm wdrażających oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju. Jest to kolejny ciekawy projekt Executive Club.

W trakcie debaty poruszono m.in. kwestie:

  • Rola transformacji cyfrowej jako narzędzia wspomagającego ochronę środowiska i redukcję śladu węglowego.
  • Jak nowe technologie pozwalają minimalizować negatywny wpływ biznesu na środowisko?
  • Podniesienie efektywności produkcji, oszczędność energii oraz redukcja śladu węglowego dzięki digitalizacji.
  • Zrównoważony rozwój data center oraz jak wykorzystać zgromadzone dane w celu optymalizacji procesów.
Zachęcamy do wysłuchania nagrania z panelu (w języku angielskim) od 1:53:00