InPhoTech dołączył do IGMNiR

Z radością informujemy, że nasza firma dołączyła do Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu!

Izba powstała w 1995 roku z inicjatywy podmiotów gospodarczych i instytucji skupionych w branży metali nieżelaznych. W swym obecnym kształcie działa od 14 stycznia 2010 roku, kiedy doszło do połączenia Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Recyklingu Metali, zrzeszającego firmy przerabiające złomy i odpady metali.

Izba aktywnie działa na rzecz rozwoju branży oraz zrzeszonych podmiotów, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Panu Prezesowi Kazimierzowi Poznańskiemu oraz Zarządowi Izby dziękujemy za możliwość dołączenia w szeregi IGMNiR!