Rusza budowa CBR w Lubartowie. Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski z wizytą w siedzibie InPhoTech

14 lipca 2021 roku Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek Województwa Lubelskiego wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami zarządu grupy InPhoTech oraz spółki IPT Fiber. Głównymi tematami rozmów były budowa przez spółkę IPT Fiber Centrum Badawczo-Rozwojowego na Lubelszczyźnie oraz rozwój gospodarczy regionu.

Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy InPhoTech w podwarszawskim Ołtarzewie. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski przyjechał na zaproszenie Tomasza Nasiłowskiego, założyciela grupy InPhoTech i prezesa zarządu spółki InPhoTech oraz Krzysztofa Witonia, prezesa zarządu  spółki IPT Fiber, odpowiedzialnej za budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lubartowskiej Strefie Gospodarczej. W zakładzie, który ma powstać w przeciągu dwóch lat, opracowywane i wytwarzane będą światłowody nowej generacji oparte na unikatowej polskiej technologii światłowodowej. Inwestycja wpisuje się w przyjętą w tym roku strategię rozwoju Województwa Lubelskiego.

W ramach nowej strategii rozwoju Województwa Lubelskiego zdefiniowaliśmy główne potencjały Lubelszczyzny. Pierwszym oczywiście jest rolnictwo. Chcemy tworzyć zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i sprzedawać przetworzone już produkty. Drugim jest akademickość, ponieważ mamy w samym Lublinie i innych miastach wiele ośrodków naukowych: uniwersytetów i instytutów badawczych. W nowej strategii stawiamy również na nowoczesność, innowacyjność i nowe technologie. Cieszę się, że grupa InPhoTech i nowa fabryka firmy IPT Fiber, która ma zaraz powstać, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszej strategii. Wierzę, że za nimi przyjdą kolejne firmy z obszaru nowych technologii. A mamy przecież ogromny potencjał ludzki i akademicki do wykorzystania. Chcemy zapewnić inwestorom i firmom fachowe kadry.” - powiedział Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek Województwa Lubelskiego. „Kapitał ludzki jest jednym z fundamentów naszej działalności i dostrzegamy potencjał, który jest na Lubelszczyźnie. Już od kilku lat współpracujemy, nie tylko z Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej, ale również liceami i technikami z Lubelszczyzny, ucząc i zachęcając młodzież do zdobywania wiedzy z zakresu fotoniki. Kluczem do wdrażania innowacji są zespoły składające się z ludzi odważnych, otwartych na nowe doświadczenia i gotowych na wyzwania, którzy potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę.” - dodał dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, prezes zarządu firmy InPhoTech.

W trakcie spotkania przedstawiciele grupy InPhoTech zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia i opracowane rozwiązania. Nie mogło również zabraknąć rozmowy na temat światłowodów wielordzeniowych oraz planów związanych z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lubartowie. „Dzisiejsza wizyta w naszych laboratoriach świadczy o tym, że Pan Marszałek wykazuje realną troskę wobec podmiotów, które reprezentują Lubelszczyznę, ale również tworzą innowacje. Cieszymy się, że mamy wsparcie i zrozumienie ze strony władz Województwa, ale zdajemy sobie również sprawę z oczekiwań, takich jak tworzenie miejsc pracy czy prowadzenie działalności przyjaznej środowisku.” – powiedział Krzysztof Witoń, prezes zarządu spółki IPT Fiber.

Grupa InPhoTech została założona w 2010 roku przez naukowca i przedsiębiorcę Tomasza Nasiłowskiego i opracowuje oraz wdraża do przemysłu produkty oparte na unikatowej polskiej technologii światłowodowej, zapoczątkowanej w latach 70-tych dwudziestego wieku przez naukowców z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Lubelska firma IPT Fiber należy do grupy InPhoTech i jest spółką powołaną w celu wdrożenia do produkcji masowej innowacyjnych światłowodów specjalnych oraz nowoczesnych rozwiązań z obszaru fotoniki światłowodowej.