Agri Renaissance „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”

W połowie marca br. w ramach projektu pn. Agri Renaissance „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” (w ramach programu Interreg Europa) nasz kolega z pracy, Rafał Stolarek (Project Manager) uczestniczył w wizycie studyjnej w Portugalii w Torres Novas. Wraz z Rafałem na miejscu znajdowali się również m.in. przedstawiciele Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji w Departamencie RF, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz MTT Polska Sp. z o.o.

Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili siedzibę Ribatejo Agroindustrial Cluster - Agrocluster (stowarzyszenie non-profit firm i podmiotów z sektora rolno-przemysłowego), gdzie m.in. omówiono działania już wykonane i planowane w ramach projektu. Drugiego dnia odbyła się wizyta w siedzibie firmy Agromis (największa krajowa organizacja/stowarzyszenie rolników w sektorze sprzedaży zbóż i innych produktów rolnych), której przedstawiciele oprowadzili zespół projektowy po zakładzie i opowiedzieli o swojej działalności. Ze względu na rozszerzającą się epidemię, wywołaną COVID-19, dalsze spotkania zaplanowane w agendzie zostały odwołane.