InPhoTech partnerem „Zielonej Planety” WPROST

Z radością prezentujemy publikacje dotyczące zastosowań naszych innowacyjnych rozwiązań światłowodowych. We współpracy z redaktorami portalu wprost.pl opowiedzieliśmy o najciekawszych i strategicznych z punktu widzenia firmy InPhoTech technologiach, nad wdrożeniem których do przemysłu pracują nasi specjaliści. Jakie to rozwiązania, jakie mają zalety i czy znajdą zastosowania w Polsce? Wydawany od 1982 roku „Wprost” jest jednym z najczęściej czytanych w naszym kraju tygodników. We współpracy z redaktorami tygodnika opracowaliśmy cztery artykuły do sekcji „Zielona Planeta” portalu internetowego wprost.pl. ‘Zielona Planeta’ to zbiór aktualnych, interesujących publikacji nastawionych nie tylko na nowe usługi, rozwiązania, czy produkty, ale pokazujący przede wszystkim funkcjonowanie takich obszarów jak: energia, środowisko, mobilność, człowiek, żywienie przez pryzmat działań proekologicznych wpływających na czystość naszej planety oraz świadomość ekologiczną i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Patronatem sekcję objęły Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Wzięliśmy udział w tworzeniu publikacji poświęconych:

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz innymi artykułami zamieszczonymi w sekcji „Zielona Planeta” portalu www.wprost.pl.