Debata: Od pomysłu do wdrożenia | 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Zachęcamy do wysłuchania debaty "Od pomysłu do wdrożenia, czyli o komercjalizacji wyników prac B+R", w której jednym z ekspertów będzie prezes InPhoTech, Tomasz Nasiłowski.

"Mamy świetnie laboratoria, a zaplecza technologiczne na uczelniach są wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty technologiczne. Dlaczego zatem w Polsce, jest nadal zbyt mało wdrażanych pomysłów, które odpowiadają na potrzeby rynku i mają swoje przełożenie w biznesie? Jakie są największe bariery i problemy dla komercjalizacji pomysłów?

Na te i inne pytania "Jak komercjalizować projekty badawczo-rozwojowe" i "Jak powinien wyglądać transfer technologii między sektorami" - debatowali przedstawiciele nauki i przemysłu:

  • dr hab. Tomasz Nasiłowski, Prezes InPhoTech,
  • dr inż. Jarosław Sulkowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
  • Tomasz Ciach, Członek Zarządu NanoSanguis SA,
  • Mariusz Wielec, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT,
  • Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  • dr inż. Paweł Stężycki, Dyrektor Instytutu Lotnictwa."

201810 forumrozwojumazowsza

201810 forumrozwojumazowsza2