Projekty: "Zapewnienie usług 5G w obszarach mieszkalnych (Achieving 5G service Assurance in the Residential Domain)"

a5gard k

TYTUŁ PROJEKTU: Zapewnienie usług 5G w obszarach mieszkalnych (Achieving 5G service Assurance in the Residential Domain)
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy EUREKA, konkurs CELTIC NEXT PROPOSAL (CPP) – CALL 2019
Beneficjenci: InPhoTech Sp. z o.o., Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

Opis projektu:
Celem projektu jest ułatwienie cyfryzacji w społeczeństwie poprzez zapewnienie zarządzania połączonymi sieciami dostępowymi, 5G i domowymi w ramach jednego systemu. Zaowocuje to ogólnoeuropejskim wdrożeniem Fiber-To-The-Home (FTTH).
Ponadto sieci FTTH zostaną przeanalizowane również pod kątem zastosowania ich jako sieci transportowych dla sieci mobilnych. Włączenie transportu mobilnego w sieci FTTH jeszcze bardziej ułatwi wdrożenie FTTH, dzieląc koszty inwestycji światłowodowych między ekosystemy stacjonarnych i mobilnych.
Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Międzynarodowe w skład którego wchodzą podmioty z Polski, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Turcji i Szwecji.

Całkowity szacowany budżet projektu międzynarodowego: 6 020 532 EUR
Całkowity budżet części krajowej projektu: 1 130 071 PLN
Wartość dofinansowania krajowego: 999 064 PLN

Szacowania dotyczące projektu
Materiały
W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu materiałów do realizacji projektu zapraszamy do składania ofert cenowych:
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 02.03.2022 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu materiałów do realizacji projektu zapraszamy do składania ofert cenowych:
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 29.09.2022 r.

Zapytania dotyczące projektu
Materiały

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUREKA, konkurs EUREKA 2020.

logo celtic next vertical positif color 600px