Projekty: „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”

 

ue mr ipt

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2. Oś Priorytetowa: Wsparcie Otoczenia i Potencjału Przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Projekt: „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 48 806 400,00 zł
Kwota dofinansowana: 15 843 200,00 zł

Celem projektu jest utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji. Wiodącą Krajową Inteligentną Specjalizacją, w którą wpisuje się niniejszy projekt jest KIS 18: „Optoelektroniczne systemy i materiały”. Rezultatem Projektu będzie opracowanie i wdrożenie na rynek nowych produktów i technologii w zakresie światłowodów specjalnych. Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe będą skupione wokół trzech obszarów badawczych: telekomunikacji nowej generacji, innowacyjnych czujników światłowodowych oraz nowoczesnych źródeł światła.

http://mapadotacji.gov.pl/

Szacowania dotyczące projektu

Postęp prac

  Informacje
- Cookies Privacy
- Terms & regulations

Kontakt
ul. Meksykańska 6 lok. 102
03-948 Warszawa
inphotech@inphotech.pl
KRS : 0000348419
REGON : 142233406
NIP : 951 230 35 53

©2018 InPhoTech. All Rights Reserved. Made with love by MIDNIGHT DESIGN STUDIO.