InPhoTech na XXX Forum Ekonomicznym

W dniach 7-9 września br. w Karpaczu miało miejsce XXX Forum Ekonomiczne, jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce, które w tym roku zgromadziło aż 4 tysięcy uczestników (ludzi biznesu, polityków, samorządowców itd.) na ponad 400 panelach.

W tym roku aktywnymi panelistami na forum byli nasz prezes, Tomasz Nasiłowski oraz prezes IPT Fiber (spółki z grupy InPhoTech), Krzysztof Witoń, który był wieloletnim członkiem Rady Programowej Forum. Partnerami dyskusji naszych prezesów były znamienite osoby ze świata biznesu i polityki. Panowie odbyli również wiele ciekawych spotkań w kuluarach z innymi uczestnikami Forum – obecnymi przedstawicielami Ministerstw oraz branż takich jak: telekomunikacja, przemysł kolejowy, naftowo-gazowy itd.

202109 forum

 „Telekomy i 5G – lepiej konkurować czy wspólnie budować nowoczesną infrastrukturę szerokopasmową” to pierwszy panel, na którym można było usłyszeć o grupie InPhoTech, a co najważniejsze – o naszym flagowym produkcie, światłowodzie wielordzeniowym, który jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na przepustowość sieci i telekomunikację nowej generacji.

– Takie rozwiązanie pozwala wprowadzić wydajniejsze światłowody wielordzeniowe w istniejące kanalizacje telekomunikacyjne zamiast obecnych włókien bez konieczności modernizacji infrastruktury. Poza zwiększoną pojemnością technologia opracowana przez grupę InPhoTech i wdrażana przez spółkę IPT Fiber gwarantuje również najwyższe bezpieczeństwo transmitowanych danych – podkreślił Krzysztof Witoń.

Andrzej Abramczuk, prezes Netii wskazywał, że technologia 5G ma przede wszystkim stymulować rozwój gospodarki i przemysłu, wskazując na takie branże jak medycyna, logistyka czy edukacja. Wsparciem w upowszechnieniu nowoczesnej sieci będą światłowody wielordzeniowe IPT Fiber, których komercjalizacja zostanie rozpoczęta w 2024 r. przez nasze centrum badawczo-rozwojowe w Lubartowie. Planowana roczna produkcja światłowodów specjalnych będzie na poziomie aż 150 tys. km włókna rocznie.

202109 forum1a

„Kolej Dużych Prędkości – rozwój regionu i walka z wykluczeniem komunikacyjnym” to tytuł dyskusji, w której udział brał m.in. Tomasz Nasiłowski. Uczestnikami byli również Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury, Ignacy Góra, Prezes Urząd Transportu Kolejowego, Ireneusz Merchel, Prezes zarządu PKP PLK S.A. Tymoteusz Myrda, Członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Leszek Hołda, Członek zarządu PKP Energetyka, a całość moderował Alan Beroud, Prezes zarządu Szybka Kolej Miejska w Warszawie.

Wykorzystanie fotoniki światłowodowej do budowy kolei dużych prędkości w Polsce pozwoli przede wszystkim zwiększyć poziom bezpieczeństwa transportu. Bardzo cieszymy się na możliwość współpracy z narodowym przewoźnikiem - powiedział Tomasz Nasiłowski, doceniając otwartość polskiej kolei na innowacje.

Leszek Hołda poruszył też wątek wykorzystania nowego systemu zasilania (25KV) umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się składów z wyższą prędkością dochodzącą do 350 km/h. Andrzej Bittel podkreśli, że usprawnienie to zwiększy przepustowość i popyt wśród klientów, a w połączeniu z projektem CPK znacznie skróci czas przejazdu między największymi ośrodkami miejskimi. Zdaniem Ireneusza Merchel już za trzy lata pod kątem linii dla CPK będzie gotowych łącznie ponad 1,5 tys. km zmodernizowanych szlaków kolejowych.

202109 forum2a

Kolejnym panelem pierwszego dnia, w którym uczestniczył prezes InPhoTech, był „Od pomysłu do rynku, czyli komercjalizacja prac B+R". Prezes poruszył m.in. temat potrzeby tworzenia strategii budowania innowacji zarówno z perspektywy: uczelni, przedsiębiorców, jak i organów państwowych. Zaznaczył, że ważne jest również odpowiednio zaplanowane kształcenie studentów uczelni technicznych m.in. pod kątem zarządzania procesami. Słowa prezesa są zgodne ze strategią działania naszej firmy – nie tylko dbamy o naszych klientów, ale również wspieramy kształcenie młodych specjalistów-fotoników, tak aby umożliwić jak najlepsze wejście w rynek i wspieranie branży fotonicznej.

- Nie mamy w kraju Siemensa czy Alcatela. Taki duży gracz globalny, potrafi być czynnikiem tworzącym i popychającym całą branżę. Generuje też swoistą kulturę technologiczną – to kolejne trafione słowa Tomasza Nasiłowskiego, zaznaczając przy tym potrzebę wykształcenia przez przedsiębiorców i uczelnie świadomości własności intelektualnej, podając przykład Kalifornii, gdzie na podstawie samego patentu można uzyskać finansowanie z banku. Uczestnicy debaty zgodzili się również, że „Skuteczna komercjalizacja patentu nie sprowadza się do procesu między środowiskiem akademickim a biznesem. Musimy zadbać o cały ekosystem”.

202109 forum2b

Drugiego dnia prezes Nasiłowski uczestniczył w panelu organizowanym przez Forbes Polska, „Liderzy partycypowania: kto w Polsce najwięcej zyskał w minionych latach na środkach z UE”. Uczestnicy panelu zachęcali słuchaczy do korzystania z funduszy m.in. Komisji Europejskiej zwracając uwagę na korzyści płynące z takich projektów zaznaczając, że wciąż polskie przedsiębiorstwa są na nie mało otwarte. Jedną z nich jest większa niezależność i elastyczność beneficjentów.

- W ramach projektów z np. ESA, beneficjenci otrzymują profit z projektu. Są one traktowane bardziej jak zlecenia. Nikt tam nie patrzy na to, jakie w ramach projektu kupiono maszyny, sprzęty o ile beneficjent przynosi wyniki. O ile widoczne są efekty jego działań. – powiedział Tomasz Nasiłowski.

202109 forum4a

Po XXX Forum Ekonomicznym nie tylko mamy większą wiedzę o panujących trendach, nowe przemyślenia i relacje biznesowe. Kontynuujemy nasze prace z jeszcze większym zaangażowaniem przekonani o ich słuszności i obecnym na nie zapotrzebowaniu.