InPhoTech: Projekty
 • ufouvss
  Badania i opracowanie światłowodowego czujnika
  dynamicznego pomiaru zmian ciśnienia
 • Nowatorski projekt konkurencyjnego stacjonarnego modułu
  fotowoltaicznego o niskim współczynniku koncentracji
 • pofss
  Opracowanie efektywnego stałego łączenia POF ze standardowymi
  światłowodami