Projekty: „NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Program TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Projekt: „NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego”

Zapytania dotyczące projektu