Projekty: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku – czujnika interferometrycznego" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 ue parp ipt

 

Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej
Projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku – czujnika interferometrycznego"
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 783 366, 00 PLN
Kwota dofinansowana: 345 200, 00 PLN

Celem projektu jest uzyskanie ochrony przemysłowej dla opracowanego wynalazku - czujnika interferometrycznego. Spodziewanym wynikiem realizacji projektu będzie wiązka patentów w wybranych krajach europejskich oraz USA, Japonii, Chinach, Korei Płd. i Australii.

Szacowania dotyczące projektu
Zapytania dotyczące projektu

  Informacje
- Cookies Privacy
- Terms & regulations

Kontakt
ul. Meksykańska 6 lok. 102
03-948 Warszawa
inphotech@inphotech.pl
KRS : 0000348419
REGON : 142233406
NIP : 951 230 35 53

©2018 InPhoTech. All Rights Reserved. Made with love by MIDNIGHT DESIGN STUDIO.