Konkurs ‘Pracodawca Jutra’ PARP. InPhoTech z nagrodą główną!

Jesień to czas rozstrzygnięć wielu konkursów oraz przyznawania nagród i wyróżnień. Po nominacjach do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz Nagrody Biznes z Wizją przyszedł czas na nagrodę główną w konkursie Pracodawca Jutra organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości! PARP co roku wyróżnia przedsiębiorstwa inwestujące w edukację i podnoszące kompetencje swoich pracowników. Zostaliśmy nagrodzeni za program edukacyjny skierowany przede wszystkim do młodych ludzi. W ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów staramy się promować osiągnięcia fotoniki, opowiadać o naszej innowacyjnej działalności i zachęcać młodzież do wiązania swojej przyszłości z tą pasjonującą dziedziną nauki.

W ramach programu podejmujemy szereg działań skierowanych przede wszystkim do uczniów i studentów. Są to m.in.:

• Wykłady w liceach i technikach, rozszerzające zagadnienia m.in. z fizyki czy chemii
• Demonstracje innowacyjnych rozwiązań i produktów w szkołach
• Udział w wydarzeniach szkolnych (np. Dzień Światła, Dni Telekomunikacji)
• Patronaty nad klasami o technicznych specjalizacjach
• Praktyki dla uczniów szkół i techników i wsparcie ich w realizacji autorskich projektów
• Indywidualny plan dla najbardziej zaangażowanych uczniów
• Udział w targach i wydarzeniach edukacyjnych
• Praktyki i staże studenckie – całoroczna możliwość aplikacji
• System opiekunów dbających i monitorujących praktykantów
• Spotkania z pracodawcą na uczelniach
• Doktoraty wdrożeniowe realizowane w firmie
• Udział w ciekawych inicjatywach i projektach edukacyjnych
• Wdrożenie uczniów i studentów do pracy w firmie, szkolenia i spotkania

O wyborze laureatów decydowała Kapituła pod przewodnictwem wiceprezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Adama Banaszaka:
„Staramy się wyróżnić najlepszych z najlepszych, czyli tych, którzy mają wizję, którzy pamiętają o wartości kapitału ludzkiego, którzy myślą przyszłościowo, którzy pracują już ze swoimi pracownikami nad podniesieniem ich kompetencji, ale także myślą o swoich przyszłych pracownikach, współpracując z uczelniami wyższymi, ze szkołami zawodowymi, liceami, a także bardzo mocno angażując się w sferę społeczną po to, aby być dobrze postrzeganym na rynku pracy" - podsumował Adam Banaszak, wiceprezes PARP. Naszym celem jest zaciekawienie młodych ludzi potencjałem fotoniki, pokazanie, że w Polsce można pracować przy innowacyjnych projektach na styku nauki i biznesu, a ciężka praca zespołowa może prowadzić do sukcesu, a także zaznajomienie licealistów i studentów z zagadnieniami efektywności, produktywności i właściwej organizacji czasu pracy. Dzięki nam młodzi ludzi bardziej świadomi czym jest praca, mogą decydować o swoich karierach, wyborze studiów itp. Ta nagroda to również docenienie naszej współpracy z przedstawicielami Klastra Fotoniki i Światłowodów oraz szkołami i uczelniami, które wspierają nas w realizacji naszego programu.
Wszystkim naszym partnerom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!

20191011 parp2